Botaski - Seseña Waterski Complex

BOTASKI 2019 IWWF OPEN EUROPEANS

BOTASKI 2019 IWWF OPEN EUROPEANS

Como disfrutamos organizando el IWWF EUROPEO OPEN 2019 BOTASKI.
Gracias a todos por venir, nos vemos pronto!

He really enjoyed organizing the 2019 IWWF OPEN EUROPEANS BOTASKI.
Thank you all for coming, we hope to see you soon.