Botaski - Seseña Waterski Complex

Will Asher 10,25m/41off BOTASKI PRO AM 2019

BOTASKI PRO AM 2019

Will Asher pasando el 10,25m/41off en el BOTASKI PRO AM
detrás de la nueva SkiNautique pilotada por Ricardo Botas.

Will Asher running 10,25m/41off at the BOTASKI PRO AM 2019 behind
the all new SkiNautique and Ricardo Botas at the helm.